Skip to main content

78 — Activitats relacionades amb l'ocupació

  Inclou els serveis dedicats a informar sobre les ofertes d'ocupació disponibles i a seleccionar o col·locar als candidats a una ocupació, sempre que no siguin empleats de les agències de col·locació, i a dotar de treballadors les empreses dels clients per completar-ne les plantilles, i els serveis de dotació de personal i prestació de serveis de gestió de recursos humans per compte d'altri.

  Aquesta divisió comprèn:

  • Les activitats de recerca i col·locació de personal.
  • Les agències de contractació d'actors de teatre.
  • Les activitats de les agències de càsting teatral.

  Aquesta divisió no comprèn:

  • Les activitats dels agents personals o agències, teatrals i artístics (vegeu 74.90).

  Short tag proposal

  Activitats relacionades amb l'ocupació

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description Partitions
  74 Altres activitats empresarials 13
  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  78 Actividades relacionadas con el empleo
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  78 Employment activities