Skip to main content

8552 — Educació relacionada amb la cultura

  En aquesta classe s'inclou l'ensenyament relacionat amb les belles arts, el teatre i la música. Les unitats que imparteixen aquest tipus d'ensenyament poden anomenar-se escoles, estudis, classes i similars, i en elles s'ofereix una formació organitzada formalment i adreçada a alumnes que les fan per plaer, afició o desenvolupament personal. Aquest tipus de formació no condueix a l'obtenció de cap diploma professional ni títol de batxillerat o de graduació universitària.

  Aquesta classe comprèn:

  • Les classes d'art.
  • Les classes de ball i estudis de ball.
  • Les escoles de teatre, excepte les acadèmiques.
  • Les escoles de belles arts, excepte les acadèmiques.
  • Les escoles d'arts escèniques, excepte les acadèmiques.
  • Les escoles de fotografia, excepte les comercials.
  • Les activitats dels professors de piano i altres formadors musicals.

  Aquesta classe no comprèn:

  • Les classes d'idiomes (vegeu 8559).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Educació relacionada amb la cultura

  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  8552 Educación cultural
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  8552 Cultural education