Saltar al contenido principal

1310 — Preparació i filatura de fibres tèxtils

  Aquesta classe comprèn:

  • Les següents operacions de preparació efectuades sobre les fibres tèxtils:
   • El debanatge i el rentatge de la seda.
   • El desgreixatge i la carbonització de la llana i la tenyida de vellons. o El cardatge i el pentinament de tot tipus de fibres animals, vegetals i artificials i sintètiques:
   • La fabricació de fil de cosir per comercialitzar-lo o per a un tractament posterior.
   • L'espadat de lli.
   • La texturació, el retorciment, el plegatge, l'enrotllament i la immersió de filaments sintètics i artificials.

  Aquesta classe comprèn també:

  • La fabricació de fil de paper.

  Aquesta classe no comprèn:

  • Les operacions de preparació dutes a terme en combinació amb l'agricultura (vegeu 01).
  • L'amaratge de plantes portadores de fibres vegetals, com ara jute, lli, coco i similars (vegeu 0116).
  • El desmotatge de cotó (vegeu 0163).
  • La fabricació de fibres i cables sintètics o artificials i la fabricació de fils senzills (inclosos els fils d'alta tenacitat i el fil per a catifes i tapissos) de fibres sintètiques o artificials (vegeu 2060).
  • La fabricació de fibres de vidre (vegeu 2314).

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Preparació i filatura fibres tèxtils

  Correspondencia con CNAE-2009 (es)
  Código Descripción
  1310 Preparación e hilado de fibras textiles
  Correspondencia con NACE-REV.2 (en)
  Código Descripción
  1310 Preparation and spinning of textile fibres