Saltar al contenido principal

19 — Coqueries i refinació del petroli

  Aquesta divisió comprèn:

  • La transformació del petroli cru i del carbó en productes utilitzables. El procés més general és la refinació de petroli, que consisteix, bàsicament, en la separació del petroli brut en productes components mitjançant tècniques com ara el craqueig i la destil·lació.

  Aquesta divisió comprèn també:

  • L'elaboració per compte propi de productes característics com ara el coc, butà, propà, querosè, fuel i altres, així com els serveis del seu tractament (per exemple, la refinació per encàrrec).
  • La fabricació de gasos com ara l'età, propà i butà com a productes de les refineries de petroli.

  Aquesta divisió no comprèn:

  • La fabricació de gasos com ara l'età, propà i butà en altres tipus d'unitats que no siguin refineries (vegeu 2014).
  • La fabricació de gasos industrials (vegeu 2011).
  • L'extracció de gas natural (metà, età, butà o propà) (vegeu 0620).
  • La producció de gas combustible diferent dels gasos de petroli (per exemple, gas d'hulla, gas d'aigua, gas pobre) (vegeu 3521).
  • La fabricació de productes petroquímics a partir de petroli refinat (vegeu 20).
  Descendentes
  Código Descripción
  191 Coqueries
  192 Refinació del petroli

  Propuesta de hashtag corto

  Coqueries i refinació del petroli

  Correspondencia con CNAE-2009 (es)
  Código Descripción
  19 Coquerías y refino de petróleo
  Correspondencia con NACE-REV.2 (en)
  Código Descripción
  19 Manufacture of coke and refined petroleum products

  Rúbrica de la agregación Nivells tecnològics Eurostat a la cual pertenece

  10 Coc i productes de refinació del petroli