Saltar al contenido principal

5829 — Edició de programes informàtics, excepte de videojocs

  Aquesta classe comprèn:

  • L'edició de programes informàtics ja fabricats (no personalitzats), inclosa la traducció o adaptació a un mercat particular, per compte propi, dels programes no fabricats segons especificacions:
   • Sistemes operatius.
   • Aplicacions empresarials i d'altres tipus.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La reproducció de programes informàtics (vegeu 1820).
  • La venda al detall de programes no fabricats segons especificacions (vegeu 4741).
  • La producció de programes informàtics no relacionats amb l'edició, inclosa la traducció o adaptació de programes no fabricats segons especificacions, per a un mercat particular, realitzada per compte d'altri (vegeu 6201).
  • La provisió de programes informàtics per Internet (hostatge o hosting d'aplicacions i la provisió de serveis d'aplicacions) (vegeu 6311).

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Edició programes informàtics, exc. videojocs

  Correspondencia con CNAE-2009 (es)
  Código Descripción
  5829 Edición de otros programas informáticos
  Correspondencia con NACE-REV.2 (en)
  Código Descripción
  5829 Other software publishing