Saltar al contenido principal

7739 — Lloguer d'altres tipus de maquinària, equips i béns tangibles ncaa

  Aquesta classe comprèn:

  • El lloguer, sense operari, d'altres tipus de maquinària i equips utilitzats generalment com a béns de capital per la indústria:
   • Motors i turbines.
   • Màquines eina.
   • Aparells d'extracció minera i petrolífera.
   • Aparells de ràdio, televisió i comunicació.
   • Equips de producció cinematogràfica.
   • Aparells de mesurament i control.
   • Altres aparells científics, comercials i industrials.
  • El lloguer d'equips de transport terrestre sense conductor, excepte de vehicles de motor:
   • Motocicletes, caravanes remolcables i autocaravanes i similars.
   • Mitjans ferroviaris.

  Aquesta classe comprèn també:

  • El lloguer de construccions mòbils temporals per a allotjament o oficines.
  • El lloguer d'animals com ara ramats o cavalls de curses.
  • El lloguer de contenidors.
  • El lloguer de palets.

  Aquesta classe no comprèn:

  • L'arrendament financer (vegeu 6491).
  • El lloguer de bicicletes (vegeu 7721).
  • El lloguer de maquinària i equip agropecuari i forestal (vegeu 7731).
  • El lloguer de maquinària i equip per a la construcció i enginyeria civil (vegeu 7732).
  • El lloguer de màquines i equips per a oficina, inclosos els ordinadors (vegeu 7733).

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Lloguer altra maquinària, equips i béns tangibles ncaa