Saltar al contenido principal

9003 — Creació artística i literària

  Aquesta classe comprèn:

  • Les activitats d'artistes independents com ara escultors, pintors, creadors de dibuixos animats, gravadors, aiguafortistes, artistes multimèdia i similars.
  • Les activitats d'escriptors independents de qualsevol especialitat, inclosa l'escriptura de ficció, l'escriptura tècnica i similars.
  • Les activitats de periodistes independents.
  • La restauració d'obres d'art com ara quadres i similars.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La fabricació d'estàtues diferents de les obres artístiques originals (vegeu 2370).
  • La restauració d'orgues i altres instruments musicals històrics (vegeu 3319).
  • La producció de pel·lícules cinematogràfiques i de vídeos (vegeu 5915).
  • La restauració de mobles, excepte la restauració de tipus museu (vegeu 9524).

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Creació artística i literària

  Correspondencia con CNAE-2009 (es)
  Código Descripción
  9003 Creación artística y literaria
  Correspondencia con NACE-REV.2 (en)
  Código Descripción
  9003 Artistic creation