Saltar al contenido principal

9603 — Pompes fúnebres i activitats que s'hi relacionen

  Aquesta classe comprèn:

  • La sepultura i incineració de cadàvers humans o d'animals i altres activitats que hi estan relacionades:
   • La preparació del cadàver per a la inhumació o cremació.
   • La prestació de serveis d'inhumació o cremació.
   • El lloguer de locals per a vetlles.
   • El lloguer o venda de tombes.
   • El manteniment de tombes i mausoleus.

  Aquesta classe no comprèn:

  • Les activitats de jardineria en cementiris (vegeu 8130).
  • Els funerals religiosos (vegeu 9491).

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Pompes fúnebres i activitats relacionades

  Correspondencia con CNAE-2009 (es)
  Código Descripción
  9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas
  Correspondencia con NACE-REV.2 (en)
  Código Descripción
  9603 Funeral and related activities