Saltar al contingut principal

01 — Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen

  Aquesta divisió comprèn:

  • La producció agrícola.
  • La producció ramadera.
  • L'agricultura orgànica.
  • El conreu de productes agraris modificats genèticament.
  • La cria d'animals modificats genèticament.
  • La producció agrícola desenvolupada tant en superfícies exteriors com en hivernacles.

  Aquesta divisió comprèn també:

  • Els serveis de suport a l'agricultura i a la caça.
  • La captura d'animals i les activitats dels serveis que s'hi relacionen.

  Aquesta divisió no comprèn:

  • Els treballs de construcció per a la preparació de terrenys (per exemple, per conrear arròs, la preparació de terrenys erms per conrear-los tot subdividint-los en bancals, el drenatge i similars) (vegeu F).
  • Els compradors i les associacions cooperatives que es dediquen a la comercialització de productes agraris (vegeu G).
  • La plantada, cura i manteniment de jardins (vegeu 8130).

  El grup 015 Producció agrícola combinada amb la producció ramadera (producció mixta) se separa dels principis habituals de determinació de l'activitat principal. En aquest grup s'accepta el fet que moltes explotacions agràries tenen una producció agrícola i una producció ramadera raonablement equilibrades, i que seria arbitrari classificar-les bé en una categoria bé en una altra.

  L'activitat agrària exclou qualsevol procés d'elaboració posterior dels productes agraris, classificada en les divisions 10, 11 i 12, Indústries de productes alimentaris, begudes, i Indústries del tabac, respectivament. En canvi, sí que s'inclou en aquesta divisió l'activitat necessària per a preparar els productes agraris per als mercats primaris.

  Proposta d'etiqueta curta

  Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats