Skip to main content

0126 — Conreu de fruits oleaginosos

  Aquesta classe comprèn:

  • El conreu de fruits oleaginosos: cocos, olives, oli de palma i altres.

  Aquesta classe no comprèn:

  • El conreu de faves de soja, cacauets i altres llavors oleaginoses (vegeu 0111).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Conreu fruits oleaginosos

  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  0126 Cultivo de frutos oleaginosos
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  0126 Growing of oleaginous fruits