Skip to main content

0710 — Extracció de minerals de ferro

  Aquesta classe comprèn:

  • L'extracció de minerals l'explotació dels quals es deu fonamentalment al seu contingut en ferro.
  • L'aprofitament i l'aglomeració de minerals de ferro.

  Aquesta classe no comprèn:

  • L'extracció i preparació de pirites i pirrotina, excepte la torrefacció (vegeu 0891).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Extracció minerals de ferro

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description Partitions
  1310 Extracció de minerals de ferro 2
  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  0710 Extracción de minerales de hierro
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  0710 Mining of iron ores