Skip to main content

Aquesta divisió comprèn:

  • La preparació i filatura de fibres tèxtils.
  • La fabricació de teixits tèxtils.
  • L'acabament de tèxtils i peces de vestir.
  • La fabricació d'articles confeccionats amb tèxtils, excepte la roba blanca, mantes, catifes, cordes i similars.

Aquesta divisió no comprèn:

  • El conreu de fibres naturals (vegeu 01).
  • La fabricació de fibres sintètiques (vegeu 2060).
  • La confecció de peces de vestir (vegeu 14).

Short tag proposal

Indústries tèxtils

Correspondence with CNAE-2009 (es)
Code Description
13 Industria textil
Correspondence with NACE-REV.2 (en)
Code Description
13 Manufacture of textiles

Heading of aggregated item Nivells tecnològics Eurostat to which it belongs

15 Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper