Saltar al contingut principal

15 — Indústria del cuir i del calçat

  Aquesta divisió comprèn:

  • La preparació i la tenyida de pells i la transformació de pells en cuir mitjançant l'adob i el curat, així com la conversió del cuir en productes per al consum final.
  • L'elaboració de productes a partir de succedanis del cuir (cuir d'imitació) com ara el calçat de cautxú, articles tèxtils de viatge i altres.

  Els productes elaborats a partir de succedanis del cuir s'inclouen en aquesta categoria perquè es fabriquen de manera similar a la utilitzada en el cas dels productes de cuir (per exemple, articles de viatge) i se solen produir en la mateixa unitat d'activitat econòmica.

  Proposta d'etiqueta curta

  Indústria cuir i calçat

  Correspondència amb CNAE-2009 (es)
  Codi Descripció
  15 Industria del cuero y del calzado
  Correspondència amb NACE-REV.2 (en)
  Codi Descripció
  15 Manufacture of leather and related products

  Rúbrica de l’agregació Nivells tecnològics Eurostat a la qual pertany

  15 Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper