Saltar al contingut principal

1512 — Fabricació d'articles de marroquineria i viatge; articles de guarnicioneria i talabarderia

  Aquesta classe comprèn:

  • La fabricació d'articles de viatge, bosses de mà i articles similars de cuir natural, artificial o regenerat, de plàstic, de matèries tèxtils, de fibra vulcanitzada o cartó, sempre que s'utilitzi la mateixa tecnologia que per al cuir.
  • La fabricació d'articles de guarnicioneria i talabarderia.
  • La fabricació de corretges no metàl·liques per a rellotges, fins i tot de tela o plàstic.
  • La fabricació de diversos articles de cuir natural o de cuir artificial o regenerat: la fabricació de corretges de transmissió, envasos, etc.
  • La fabricació de cordons de sabates de cuir.
  • La fabricació de fuets.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La confecció de peces de vestir de cuir (vegeu 1411).
  • La fabricació de guants i barrets de cuir (vegeu 1419).
  • La fabricació de calçat (vegeu 1520).
  • La fabricació de sellons de bicicleta (vegeu 3092).
  • La fabricació de corretges de metalls preciosos per a rellotges (3212).
  • La fabricació de corretges de metalls no preciosos per a rellotges (3213).
  • La fabricació de cinturons de suspensió i altres cinturons per a ús professional (vegeu 3299).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Fabricació marroquineria; guarnicioneria i talabarderia