Saltar al contingut principal

Aquesta divisió comprèn:

  • La fabricació de pasta de paper, paper i productes de paper transformat.

La fabricació dels productes de paper inclou una sèrie de processos connectats de forma vertical, duent-se a terme, bàsicament, tres activitats. La fabricació de la pasta paperera consisteix en separar les fibres de cel·lulosa d'altres materials de fusta, o bé en dissoldre i destenyir el paper usat i afegir a la barreja petites quantitats de reactius amb la finalitat de reforçar l'aglutinació de les fibres. La fabricació de paper comprèn l'abocament de la pasta en un garbell amb la finalitat de formar una fulla contínua. Els productes de paper transformat es fabriquen amb paper o bé amb altres materials mitjançant diverses tècniques.

Els articles de paper poden considerar impresos (papers pintats, embalatges per a regals i altres) sempre que la finalitat principal no sigui la impressió de la informació.

La fabricació de la pasta paperera, paper i cartó a granel s'inclou en el grup 171, mentre que la resta de classes inclou la producció de paper i productes de paper sotmesos a transformacions posteriors.

Proposta d'etiqueta curta

Indústries paper

Correspondència amb CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi Descripció Particions
21 Indústries del paper 2
Correspondència amb CNAE-2009 (es)
Codi Descripció
17 Industria del papel
Correspondència amb NACE-REV.2 (en)
Codi Descripció
17 Manufacture of paper and paper products

Rúbrica de l’agregació Nivells tecnològics Eurostat a la qual pertany

15 Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper