Saltar al contenido principal

22 — Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques

  Aquesta divisió es caracteritza per les matèries primeres utilitzades en el procés de fabricació. Malgrat això, no tots els productes fabricats amb aquests materials es classifiquen en aquesta divisió.

  Propuesta de hashtag corto

  Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques

  Correspondencia con CNAE-2009 (es)
  Código Descripción
  22 Fabricación de productos de caucho y plásticos
  Correspondencia con NACE-REV.2 (en)
  Código Descripción
  22 Manufacture of rubber and plastic products

  Rúbrica de la agregación Nivells tecnològics Eurostat a la cual pertenece

  11 Cautxú i matèries plàstiques, productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia