Saltar al contingut principal

24 — Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges

  Aquesta divisió comprèn:

  • La fosa o l'afinament de metalls ferris i no ferris a partir dels minerals, lingots o ferralla mitjançant tècniques electrometal·lúrgiques i altres tècniques metal·lúrgiques de tractament.

  Aquesta divisió comprèn també:

  • La fabricació d'aliatges metàl·lics i superaliatges mitjançant la introducció d'altres elements químics a metalls purs.

  El resultat de la fosa i l'afinament, normalment, en forma de lingots, s'utilitza en les operacions de laminatge, estiratge i extrusió amb la finalitat de fabricar xapes, fleixos, barres, barretes o filferro, i, en forma liquada, per fer peces foses i altres productes metàl·lics bàsics.

  Proposta d'etiqueta curta

  Metal·lúrgia

  Correspondència amb NACE-REV.2 (en)
  Codi Descripció
  24 Manufacture of basic metals

  Rúbrica de l’agregació Nivells tecnològics Eurostat a la qual pertany

  11 Cautxú i matèries plàstiques, productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia