Saltar al contingut principal

Aquesta classe comprèn:

 • La fabricació de tallants i fulles tallants per a màquines i aparells mecànics.
 • La fabricació d'eines manuals, com ara tenalles, tornavisos i similars.
 • La fabricació d'eines manuals, no mecàniques, per a usos agrícoles.
 • La fabricació de fulles serrades, incloses les fulles serrades circulars i de serres de cinta.
 • La fabricació d'estris intercanviables per a eines de mà mecàniques o no, i per a màquines eines: broques, punxons, matrius, freses i similars.
 • La fabricació d'eines de ferrer: fargues, encluses i similars.
 • La fabricació de caixes de fosa i de motlles i conquilles (excepte lingoteres).
 • La fabricació d'encunys d'estampació.
 • La fabricació de cargols de banc i abraçadores i similars.

Aquesta classe no comprèn:

 • La fabricació de lingoteres (vegeu 2891).
 • La fabricació d'eines manuals mecàniques (vegeu 2824).

Descendents

Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

Proposta d'etiqueta curta

Fabricació eines

Correspondència amb CNAE-2009 (es)
Codi Descripció
2573 Fabricación de herramientas
Correspondència amb NACE-REV.2 (en)
Codi Descripció
2573 Manufacture of tools