Saltar al contingut principal

2611 — Fabricació de components electrònics

  Aquesta classe comprèn:

  • La fabricació de capacitadors electrònics.
  • La fabricació de resistències electròniques.
  • La fabricació de microprocessadors.
  • La fabricació de tubs electrònics.
  • La fabricació de connectors electrònics.
  • La fabricació de plaques de circuit imprès senzilles.
  • La fabricació de circuits integrats (analògics, digitals i híbrids).
  • La fabricació de díodes, transistors i altres semiconductors del gènere.
  • La fabricació d'inductors (per exemple, bobines, transformadors i similars) com a components electrònics.
  • La fabricació de cristalls piezoelèctrics muntats.
  • La fabricació de solenoides, interruptors i transductors per a aplicacions electròniques.
  • La fabricació de microplaquetes o oblies i semiconductors acabats o semielaborats.
  • La fabricació de components de pantalles de visualització (plasma, polímers, LCD).
  • La fabricació de díodes emissors de llum (LED).

  Aquesta classe comprèn també:

  • La fabricació de cables d'impressora i monitor, cables USB, connectors i similars.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La impressió de targetes intel·ligents (vegeu 1812).
  • La fabricació de pantalles d'ordinador i televisió (vegeu 2620 i 2640).
  • La fabricació de mòdems (equip portador) (vegeu 2630).
  • La fabricació de tubs de raigs X i dispositius d'irradiació (vegeu 2660).
  • La fabricació d'equips i instruments òptics (vegeu 2670).
  • La fabricació de dispositius similars per a aplicacions elèctriques (vegeu 27).
  • La fabricació de balasts fluorescents (vegeu 2711).
  • La fabricació de relés elèctrics (vegeu 2712).
  • La fabricació de dispositius de cablejat elèctric (vegeu 2733).

  Inclou la fabricació de semiconductors i altres aplicacions electròniques. La fabricació d'equips complets es classifica en altres apartats en funció de la classificació de l'equip complet en qüestió.

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Fabricació components electrònics

  Correspondència amb CNAE-2009 (es)
  Codi Descripció
  2611 Fabricación de componentes electrónicos
  Correspondència amb NACE-REV.2 (en)
  Codi Descripció
  2611 Manufacture of electronic components