Saltar al contingut principal

2849 — Fabricació d'altres tipus de màquines eina

  Aquesta classe comprèn:

  • La fabricació màquines eina per al treball de la fusta, la pedra, el cautxú endurit, les matèries plàstiques endurides, el vidre en fred i materials durs similars, fins i tot aquelles que funcionen amb rajos làser, ones ultrasòniques, arc de plasma, impulsos magnètics i similars.
  • La fabricació de portapeces per a màquines eina.
  • La fabricació de dispositius divisors i altres dispositius especials per a màquines eina.
  • La fabricació de màquines fixes per clavar, grapar, encolar o acoblar d'altres manera la fusta, el suro, el cautxú endurit, les matèries plàstiques endurides i materials durs similars.
  • La fabricació de perforadores fixes rotatòries i de percussió, llimadores, rebladores, talladores de làmines de metall i similars.
  • La fabricació de premses per a la fabricació de taulons de partícules aglomerades i similars.
  • La fabricació de maquinària de galvanoplàstia.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La fabricació d'accessoris intercanviables per a eines manuals (broques, punxons, matrius, mascles de roscar, freses, fulles de torn, fulles de serra, adminicles de moviment radial i similars) (vegeu 2573).
  • La fabricació de soldadores i pistoles de soldar elèctriques manuals (vegeu 2790).
  • La fabricació d'eines manuals elèctriques (vegeu 2824).
  • La fabricació de maquinària i equips mecànics per a la manipulació de metalls en calent (vegeu 2891).
  • La fabricació de maquinària per a l'explotació de mines i pedreres (vegeu 2892).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Fabricació altres tipus de màquines eina

  Correspondència amb CNAE-2009 (es)
  Codi Descripció
  2849 Fabricación de otras máquinas herramienta
  Correspondència amb NACE-REV.2 (en)
  Codi Descripció
  2849 Manufacture of other machine tools