Saltar al contenido principal

2894 — Fabricació de maquinària per a les indústries tèxtils, de la confecció i del cuir

  Aquesta classe comprèn:

  • La fabricació de maquinària per a la indústria tèxtil:
   • Màquines per a la preparació, extrusió, estampació, tallament i texturació de filatures, fils i materials sintètics o artificials.
   • Màquines per a la preparació de fibres tèxtils: obridores de bales, màquines esfilagarsadores garnett, estenedores de cotó, rentadores i carbonitzadores de llanes, pintes, cardes, metxeres i similars.
   • Màquines per a la filatura.
   • Màquines i aparells per preparar fils tèxtils: debanadores, ordidores, bobinadores i altres similars.
   • Telers, inclosos els telers manuals.
   • Tricotoses.
   • Màquines i aparells per fer xarxes nuades, tuls, puntes, passamaneria i similars.
  • La fabricació de màquines i equips accessoris per a les màquines anteriorment descrites:
   • Telers, màquines Jacquard, dispositius de parada automàtica, mecanismes de canvis de llançadores, caragols, fusos i similars.
  • La fabricació de maquinària per a la impressió tèxtil.
  • La fabricació de màquines i aparells per a l'elaboració dels teixits:
   • Màquines i aparells per al rentatge, blanqueig, tenyida, aprest, acabament i impregnació de tèxtils.
   • Màquines per a l'enrotllament, desenrotllament, plegament, tallament o dentatge d'articles tèxtils.
  • La fabricació de màquines i aparells de bugaderia:
   • Planxes, incloses les premses ponedores.
   • Rentadores i assecadores comercials.
   • Màquines per al rentatge en sec.
  • La fabricació de màquines de cosir i les agulles i caps corresponents, per a la indústria tèxtil i de la confecció, incloses les domèstiques.
  • La fabricació de màquines i aparells per a la fabricació i l'acabament del feltre o teles no teixides.
  • La fabricació de màquines per a la indústria del cuir:
   • Màquines i aparells per a la preparació, l'adob i el treball dels cuirs i pells.
   • Màquines i aparells per a la fabricació o reparació de calçat o altres manufactures de cuir, pell o pelleteria.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La fabricació de targetes de paper o cartó per a màquines Jacquard (vegeu 1729).
  • La fabricació de rentadores i assecadores d'ús domèstic (vegeu 2751).
  • La fabricació de calandres (vegeu 2829).
  • La fabricació de màquines de cosir emprades en enquadernacions de llibre (vegeu 2899).

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Fabricació maquinària indústries tèxtils i cuir