Saltar al contingut principal

3250 — Fabricació d'instruments i subministraments mèdics i odontològics

  Aquesta classe comprèn:

  • La fabricació de llençols quirúrgics i fils i gases estèrils.
  • La fabricació de productes d'obturació dental i ciment dental (excepte adhesius o ciments per a dentadures postisses), cera dental i altres preparats de guix dental.
  • La fabricació de ciments per a la reconstrucció d'ossos.
  • La fabricació de forns de laboratori per a odontologia.
  • La fabricació d'equips de neteja mitjançant ultrasons de laboratori.
  • La fabricació d'esterilitzadors de laboratori.
  • La fabricació de mobiliari d'ús mèdic, quirúrgic, odontològic o veterinari, com ara: taules d'operacions, de reconeixement, llits hospitalaris amb accessoris mecànics i cadires de dentista).
  • La fabricació de plaques i cargols per a ossos, xeringues, agulles, catèters, cànules i similars.
  • La fabricació d'instruments odontològics (incloses les cadires de dentista que incorporen equip odontològic).
  • La fabricació de peces dentals artificials, ponts i similars duts a terme en laboratoris odontològics.
  • La fabricació d'aparells ortopèdics i pròtesis.
  • La fabricació d'ulls de vidre.
  • La fabricació de termòmetres mèdics.
  • La fabricació d'articles oftàlmics, ulleres, ulleres de sol, ulleres de seguretat, lents de contacte graduades i similars.
  • La fabricació d'aparells de destil·lació, centrifugadores i equips de neteja mitjançant ultrasons per a laboratoris.
  • La fabricació de butaques de massatge (febrer 2017).

  Aquesta classe no comprèn:

  • La fabricació de preparats per a la fixació de dentadures artificials (vegeu 2042).
  • La fabricació de buates, gases, benes, apòsits, impregnats de substàncies medicamentoses (vegeu 2120).
  • La fabricació d'aparells electromèdics i electroterapèutics (vegeu 2660).
  • La fabricació de marcapassos (vegeu 2660).
  • La fabricació de cadires de rodes (vegeu 3092).
  • Les activitats d'òptica (vegeu 4778).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Fabricació instruments mèdics i odontològics