Saltar al contingut principal

3313 — Reparació d'equips electrònics i òptics

  Aquesta classe comprèn:

  • La reparació i el manteniment dels béns produïts en els grups 265, 266 i 267, excepte els efectes domèstics
  • La reparació i el manteniment dels equips de mesura, comprovació, navegació i control del grup 265, com ara:
   • La reparació i el manteniment d'instruments per a motors d'aviació.
   • La reparació i el manteniment d'equips de comprovació d'emissions d'automoció.
   • La reparació i el manteniment d'instruments meteorològics.
   • La reparació i el manteniment d'equips de comprovació i inspecció de propietats físiques, elèctriques i químiques.
   • La reparació i el manteniment d'instruments de geodèsia.
   • La reparació i el manteniment d'instruments de detecció i vigilància de radiacions.
  • La reparació i el manteniment de dispositius d'irradiació, electromèdics i electroterapèutics del grup 266, com ara:
   • La reparació i el manteniment d'equips de ressonància magnètica.
   • La reparació i el manteniment d'equips mèdics d'ultrasons.
   • La reparació i el manteniment de marcapassos.
   • La reparació i el manteniment d'audífons.
   • La reparació i el manteniment d'electrocardiògrafs.
   • La reparació i el manteniment d'equips endoscòpics electromèdics.
   • La reparació i el manteniment d'aparells d'irradiació.
  • La reparació i el manteniment d'equips i instruments òptics del grup 267, com ara:
   • La reparació i el manteniment dels binocles.
   • La reparació i el manteniment dels microscopis (excepte electrons i protons).
   • La reparació i el manteniment dels telescopis.
   • La reparació i el manteniment dels prismes i les lents (excepte oftàlmiques).
   • La reparació i el manteniment de l'equip fotogràfic, en el cas que el seu ús sigui fonamentalment comercial.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La reparació i el manteniment de fotocopiadores (vegeu 3312).
  • La reparació i el manteniment d'ordinadors i perifèrics (vegeu 9511).
  • La reparació i el manteniment de proyectors informàtics (vegeu 9511).
  • La reparació i el manteniment d'equips de comunicació (vegeu 9512).
  • La reparació i el manteniment de càmeres de televisió i vídeo d'ús professional (vegeu 9512).
  • La reparació i el manteniment de videocàmeres d'ús domèstic (vegeu 9521).
  • La reparació i el manteniment de rellotges de tot tipus (vegeu 9525).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Reparació equips electrònics i òptics

  Correspondència amb NACE-REV.2 (en)
  Codi Descripció
  3313 Repair of electronic and optical equipment