Skip to main content

3313 — Reparació d'equips electrònics i òptics

  Aquesta classe comprèn:

  • La reparació i el manteniment dels béns produïts en els grups 265, 266 i 267, excepte els efectes domèstics
  • La reparació i el manteniment dels equips de mesura, comprovació, navegació i control del grup 265, com ara:
   • La reparació i el manteniment d'instruments per a motors d'aviació.
   • La reparació i el manteniment d'equips de comprovació d'emissions d'automoció.
   • La reparació i el manteniment d'instruments meteorològics.
   • La reparació i el manteniment d'equips de comprovació i inspecció de propietats físiques, elèctriques i químiques.
   • La reparació i el manteniment d'instruments de geodèsia.
   • La reparació i el manteniment d'instruments de detecció i vigilància de radiacions.
  • La reparació i el manteniment de dispositius d'irradiació, electromèdics i electroterapèutics del grup 266, com ara:
   • La reparació i el manteniment d'equips de ressonància magnètica.
   • La reparació i el manteniment d'equips mèdics d'ultrasons.
   • La reparació i el manteniment de marcapassos.
   • La reparació i el manteniment d'audífons.
   • La reparació i el manteniment d'electrocardiògrafs.
   • La reparació i el manteniment d'equips endoscòpics electromèdics.
   • La reparació i el manteniment d'aparells d'irradiació.
  • La reparació i el manteniment d'equips i instruments òptics del grup 267, com ara:
   • La reparació i el manteniment dels binocles.
   • La reparació i el manteniment dels microscopis (excepte electrons i protons).
   • La reparació i el manteniment dels telescopis.
   • La reparació i el manteniment dels prismes i les lents (excepte oftàlmiques).
   • La reparació i el manteniment de l'equip fotogràfic, en el cas que el seu ús sigui fonamentalment comercial.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La reparació i el manteniment de fotocopiadores (vegeu 3312).
  • La reparació i el manteniment d'ordinadors i perifèrics (vegeu 9511).
  • La reparació i el manteniment de proyectors informàtics (vegeu 9511).
  • La reparació i el manteniment d'equips de comunicació (vegeu 9512).
  • La reparació i el manteniment de càmeres de televisió i vídeo d'ús professional (vegeu 9512).
  • La reparació i el manteniment de videocàmeres d'ús domèstic (vegeu 9521).
  • La reparació i el manteniment de rellotges de tot tipus (vegeu 9525).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Reparació equips electrònics i òptics

  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  3313 Repair of electronic and optical equipment