Saltar al contingut principal

3314 — Reparació d'equips elèctrics

  Aquesta classe comprèn:

  • La reparació i el manteniment dels productes de la divisió 27 Material i equip elèctric, excepte els aparells domèstics (grup 275), com ara:
   • La reparació i el manteniment de transformadors d'energia, distribució i especialitzats.
   • La reparació i el manteniment de motors i generadors elèctrics i grups electrògens.
   • La reparació i el manteniment d'aparells i quadres de commutació.
   • La reparació i el manteniment de relés i controls industrials.
   • La reparació i el manteniment de bateries primàries i d'emmagatzematge.
   • La reparació i el manteniment d'equips d'enllumenat elèctric.
   • La reparació i el manteniment de dispositius de cablatge portador o no de corrent per a circuits elèctrics.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La reparació i el manteniment d'ordinadors i perifèrics (vegeu 9511).
  • La reparació i el manteniment d'equips de telecomunicació (vegeu 9512).
  • La reparació i el manteniment de productes d'electrònica de consum (vegeu 9521).
  • La reparació i el manteniment de rellotges de tot tipus (vegeu 9525).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Reparació equips elèctrics

  Correspondència amb CNAE-2009 (es)
  Codi Descripció
  3314 Reparación de equipos eléctricos
  Correspondència amb NACE-REV.2 (en)
  Codi Descripció
  3314 Repair of electrical equipment