Skip to main content

38 — Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització

    Aquesta divisió comprèn també:

    • La recollida local de residus i l'explotació de les instal·lacions de recuperació de materials.

    Short tag proposal

    Recollida, tractament i valorització de residus