Saltar al contingut principal

Aquest grup comprèn:

  • La recollida de residus procedents de llars i empreses mitjançant cubells d'escombraries, contenidors, etc.
  • La recollida de residus perillosos i no perillosos, com ara els procedents de les llars, piles i bateries usades olis i greixos usats, olis usats de vaixells i de tallers mecànics.
  • La recollida de runa procedent de construccions i demolicions.

Proposta d'etiqueta curta

Recollida de residus

Correspondència amb CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi Descripció Particions
900 Activitats de sanejament públic 5
Correspondència amb CNAE-2009 (es)
Codi Descripció
381 Recogida de residuos
Correspondència amb NACE-REV.2 (en)
Codi Descripció
381 Waste collection