Saltar al contingut principal

4399 — Altres activitats especialitzades de la construcció ncaa

  Aquesta classe comprèn:

  • Les activitats de construcció especialitzades en un aspecte comú a diferents tipus d'estructura i que requereixen aptituds o materials específics:
   • Les obres de cimentació, inclòs el clavament de puntals.
   • Les obres d'impermeabilització.
   • La deshumidificació en les obres de construcció.
   • La perforació de pous de mines.
   • El muntatge de peces d'acer que no siguin de producció pròpia.
   • El corbament de l'acer.
   • La col·locació de maons i pedres.
   • El muntatge i desmantellament de bastides i plataformes de treball, excepte el lloguer associat.
   • La construcció de xemeneies i forns industrials.
   • Les obres amb necessitats d'accés especialitzada que exigeixin habilitat (o destresa) en escalada i l'ús del material corresponent (treball verticals sobre estructures elevades).
  • Les obres subterrànies.
  • La construcció de piscines a l'aire lliure.
  • La neteja al vapor, amb raig de sorra o similars, de l'exterior dels edificis.
  • El lloguer de grues i altres equips d'edificació amb operari.

  Aquesta classe no comprèn:

  • El lloguer d'equip i maquinària de construcció sense operari (vegeu 7732).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Altres activitats especialitzades construcció ncaa