Skip to main content

4672 — Comerç a l'engròs de metalls i minerals metàl·lics

  Aquesta classe comprèn:

  • El comerç a l'engròs de metalls i minerals metàl·lics fèrrics i no fèrrics.
  • El comerç a l'engròs de metalls fèrrics i no fèrrics en forma primària.
  • El comerç a l'engròs de metalls fèrrics i no fèrrics semielaborats.
  • El comerç a l'engròs d'or i altres metalls preciosos.

  Aquesta classe no comprèn:

  • El comerç a l'engròs de ferralla metàl·lica (vegeu 4677).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics

  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  4672 Wholesale of metals and metal ores