Saltar al contenido principal

65 — Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria

  Aquesta divisió comprèn:

  • Les anualitats per subscripció, així com les pòlisses d'assegurances i primes d'inversió que constitueixen una cartera d'actius financers per a la utilització davant obligacions futures.
  • La provisió directa d'assegurances i reassegurances.
  Descendentes
  Código Descripción
  651 Assegurances
  652 Reassegurances
  653 Fons de pensions

  Propuesta de hashtag corto

  Assegurances i fons pensions, exc. SS obligatòria