Saltar al contenido principal

Aquesta divisió comprèn:

  • Tres tipus de recerca i desenvolupament: bàsic, aplicat i experimental, en el camp de les ciències naturals i tècniques, i en el de les ciències socials i humanitats, amb el propòsit d'incrementar els coneixements acumulats i millorar-ne la utilització:
    • La recerca i desenvolupament bàsic. Tasques experimentals o teòriques amb la finalitat d'adquirir nous coneixements sobre les causes profundes de fenòmens i fets observables, sense pretendre una aplicació o utilització determinada.
    • La recerca i desenvolupament aplicat. Recerca original amb la finalitat d'adquirir nous coneixements i orientada fonamentalment cap a una finalitat o objectiu pràctic específic.
    • La recerca i desenvolupament experimental. Tasques sistemàtiques partint de coneixements previs obtinguts per la recerca o per l'experiència pràctica orientada a la producció de nous materials, productes o aparells, o a la implantació de nous processos, sistemes i serveis i a la millora substancial del que ja es produeix o s'està utilitzant.

Aquesta divisió no comprèn:

  • Els estudis de mercat (vegeu 7320).

Propuesta de hashtag corto

Recerca i desenvolupament

Correspondencia con CCAE-93 REV.1 (ca)
Código Descripción
73 Recerca i desenvolupament
Correspondencia con CNAE-2009 (es)
Código Descripción
72 Investigación y desarrollo
Correspondencia con NACE-REV.2 (en)
Código Descripción
72 Scientific research and development