Skip to main content

7830 — Altres tipus de provisió de recursos humans

  Aquesta classe comprèn:

  • Les activitats de dotació de personal i serveis de gestió de recursos humans per a les empreses dels seus clients. Aquestes són activitats especialitzades en dur a terme una àmplia varietat de funcions relatives a la gestió de personal i de recursos humans donat que representen el proveïdor de serveis de gerència empresarial per als empleats en qüestions relatives a nòmines, impostos i altres assumptes fiscals i de recursos humans, encara que no siguin responsables ni de dirigir ni de supervisar els empleats.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La prestació de funcions de recursos humans conjunta amb la supervisió o execució de l'activitat empresarial (vegeu la classe en l'activitat que correspongui a l'empresa).
  • La prestació d'una sola funció de recursos humans (vegeu la classe en l'activitat econòmica que correspongui a la funció).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Altres tipus de provisió de recursos humans

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description Partitions
  7450 Selecció i col·locació de personal 3
  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  7830 Otra provisión de recursos humanos
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  7830 Other human resources provision