Skip to main content

8122 — Altres activitats de neteja industrial i d'edificis

  Aquesta classe comprèn:

  • Les activitats de neteja exterior de tot tipus d'edificis, inclosos oficines, fàbriques, comerços, edificis d'organismes públics i altres establiments empresarials i professionals, i també blocs residencials.
  • Les activitats de neteja especialitzada d'interiors, com ara la neteja de xemeneies, llars de foc, forns, incineradores, calderes, conductes de ventilació i extractors d'aire.
  • Les activitats de neteja de maquinària industrial.
  • Altres activitats de neteja industrial i d'edificis ncaa.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La neteja amb vapor, amb raig de sorra i altres activitats similars per al sanejament de façanes (vegeu 4399).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Altres activitats de neteja industrial i edificis

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description Partitions
  7470 Activitats industrials de neteja 3