Skip to main content

879 — Altres tipus d'activitats de serveis socials amb allotjament

  Short tag proposal

  Altres activ. de serv. socials amb allotjament

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description Partitions
  853 Activitats de serveis socials 6
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  879 Other residential care activities