Saltar al contingut principal

8790 — Altres tipus d'activitats de serveis socials amb allotjament

  Aquesta classe inclou la prestació d'atenció residencial i personal a altres persones, excepte persones grans i persones amb discapacitat física, impossibilitades per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana o que no desitgen viure soles. Aquestes activitats poden ser realitzades per organismes oficials o organitzacions privades.

  Aquesta classe comprèn:

  • Les activitats realitzades per torns i amb el fi de prestar serveis socials a infants i altres categories especials de persones impossibilitades per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana i on el tractament mèdic o l'educació no constitueixen un element important:
   • Els centres residencials d'acció educativa.
   • Els centres d'acolliment.
   • Les residències d'estada limitada.
   • Els centres d'atenció a mares solteres i als seus fills.
   • Les cases d'acolliment i pisos amb suport per a dones.

  Aquesta classe comprèn també:

  • Els centres residencials de reinserció per a persones amb problemes socials i personals.
  • Els centres residencials de reinserció per a delinqüents.
  • Els reformatoris residencials per a joves.

  Aquesta classe no comprèn:

  • El finançament i administració dels programes de Seguretat Social obligatòria (vegeu 8430).
  • Els centres amb cures d'infermeria (vegeu 8710).
  • Les activitats dels centres residencials que presten assistència a persones grans o persones amb discapacitat física (vegeu 8731 i 8732).
  • Les activitats relacionades amb l'adopció (vegeu 8899).
  • L'acolliment temporal a les víctimes de catàstrofes (vegeu 8899).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Altres activ. de serv. socials amb allotjament

  Correspondència amb NACE-REV.2 (en)
  Codi Descripció
  8790 Other residential care activities