Skip to main content

020 — Silvicultura, explotació forestal i activitats dels serveis que s'hi relacionen

    Short tag proposal

    Silvicultura i explotació forestal

    Correspondence with IAE-96 (ca)
    Code Description Partitions
    1*912 Serveis forestals 1