Skip to main content

101 — Extracció i aglomeració d'antracita i hulla

    Short tag proposal

    Extracció i aglomeració d'antracita i hulla

    Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

    01 Productes energètics i refinació de petroli