Skip to main content

111 — Extracció de petroli brut i de gas natural

  Descendants
  Code Description
  1110 Extracció de petroli brut i de gas natural

  Short tag proposal

  Extracció de petroli brut i de gas natural

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  01 Productes energètics i refinació de petroli