Skip to main content

131 — Extracció de minerals de ferro

  Descendants
  Code Description
  1310 Extracció de minerals de ferro

  Short tag proposal

  Extracció de minerals de ferro

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description
  211 Extracció i preparació de minerals de ferro
  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*211 Extracció i preparació de minerals de ferro 2
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  131 Extracció de minerals de ferro

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  02 Extracció de minerals no energètics