Skip to main content

132 — Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics, llevat dels minerals d'urani i de tori

  Short tag proposal

  Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics

  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*212 Extracció i preparació de minerals metàl·lics no fèrrics 1

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  02 Extracció de minerals no energètics