Skip to main content

1413 — Extracció de pissarres

  Descendants
  Code Description
  14130 Extracció de pissarres
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  1413 Extracció de pissarres

  Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

  2 Béns intermedis no energètics