Skip to main content

1422 — Extracció d'argila i caolí

  Aquesta classe no comprèn:

  • L'extracció de minerals per a la indústria química i l'extracció d'adobs (vegeu 14.30)
  Descendants
  Code Description
  14221 Extracció de caolí
  14222 Extracció d'argila
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  1422 Extracció d'argila i caolí

  Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

  2 Béns intermedis no energètics