Skip to main content
Descendants
Code Description
1440 Producció de sal

Short tag proposal

Producció de sal

Correspondence with IAE-96 (ca)
Code Description Partitions
1*233 Extracció de sal comuna 1
Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
Code Description
144 Producció de sal

Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

02 Extracció de minerals no energètics