Skip to main content

145 — Extracció d'altres minerals no metàl·lics ni energètics

    Short tag proposal

    Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics

    Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

    02 Extracció de minerals no energètics