Skip to main content

1585 — Fabricació de pastes alimentoses

  Descendants
  Code Description
  15850 Fabricació de pastes alimentoses
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  1585 Fabricació de pastes alimentàries

  Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

  5 Béns de consum no durador

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  08 Altres productes alimentaris i tabac