Skip to main content

17120 — Preparació i filatura de fibres de llana cardada i les seves mescles

    Aquesta subclasse comprèn:

    • Les operacions de preparació efectuades sobre les fibres de tipus llana ( procés llaner) per al seu cardatge: el desgreixatge i la carbonització de la llana, el cardatge.
    • La fabricació de filatures tipus llana (procés llaner), amb fibres de llana, artificials, sintètiques o recuperades, independentment de la fibra que predomini en la seva composició, per a teixits, gèneres de punt, etc.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.