Skip to main content

17170 — Preparació i filatura d'altres fibres tèxtils

  Aquesta subclasse comprèn:

  • Les operacions preparatòries i la filatura d'altres fibres tèxtils, com ara el jute o la resta de fibres dures.

  Aquesta subclasse comprèn també:

  • La fabricació de fil de paper.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de fils senzills de fibres sintètiques o artificials incloses les d'alta tenacitat (vegeu 24.700).
  • La fabricació de fibres de vidre (vegeu 26.140).
  • La filatura de fils d'amiant (vegeu 26.820).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.