Skip to main content

1740 — Fabricació d'altres articles confeccionats amb tèxtils, llevat de la roba de vestir

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    5 Béns de consum no durador