Skip to main content

19300 — Fabricació de calçat

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de calçat de qualsevol tipus (inclòs l'esportiu i d'esquí) i de qualsevol material (cuir, cautxú, plàstic, etc.) produït mitjançant qualsevol procés, fins i tot el buidatge.
  • La fabricació de botins, polaines i articles similars.
  • La fabricació de parts del calçat: les parts superiors o els seus components, les soles i les plantilles, els talons, etc.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de calçat amb matèries tèxtils sense sola incorporada (vegeu 18.24).
  • La fabricació de calçat d'amiant (vegeu 26.820).
  • La fabricació de calçat ortopèdic (vegeu 33.100).
  • La reparació de calçat (vegeu 52.710).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  19300 Fabricació de calçat