Skip to main content

201 — Serrada i planejament de la fusta; preparació industrial de la fusta

  Short tag proposal

  Serrada i planejament fusta; preparació industrial

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  21 Fusta, suro i mobles de fusta

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  22 Fusta i suro, i els seus productes; mobles

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  21 Fusta, suro i cistelleria